Logo

Aktualny numer

84/2019

Kup teraz

Archiwum

„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” w latach 1983–1989 ukazywały się jako kwartalnik, zaś w latach 1992–2018 jako półrocznik. Od 2019 r. czasopismo jest rocznikiem. W latach 1990–1991, z przyczyn ekonomicznych, związanych z transformacją ustrojową w Polsce, periodyk nie był wydawany.

Niniejsze archiwum zapewnia dostęp do wszystkich zeszytów „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”. Składa się z dwóch części:

Bibliografia – zawiera wykaz wszystkich publikowanych tekstów uporządkowanych tematycznie.

Zeszyty – tu można znaleźć odnośniki do poszczególnych zeszytów; przy każdym podano spis treści i link do pliku PDF z zawartością całego zeszytu.