Logo

Aktualny numer

84/2019

Kup teraz

Zeszyt 1–2(70–71)/2012

Karol Karski, Leksykon ekumenistów

 

Zeszyt ma charakter specjalny. To pierwsze tego typu opracowanie po polsku. Zawiera biogramy 351 osób zaangażowanych w ruch ekumeniczny – 205 z zagranicy oraz 146 z Polski. Znaleźli się wśród nich zarówno duchowni, jak i świeccy, katolicy, prawosławni i protestanci. „Są to ludzie wywodzący się ze wszystkich głównych tradycji chrześcijaństwa, którzy jako przywódcy kościelni, teolodzy lub działacze świeccy nie zadowalali się istniejącym stanem rzeczy, lecz odpowiednio do swoich możliwości, kwalifikacji i talentów organizacyjnych podejmowali działania na rzecz przezwyciężenia istniejących podziałów i poprawy atmosfery w stosunkach międzywyznaniowych” – pisze we wstępie do publikacji jej autor, prof. Karol Karski, wieloletni kierownik katedry ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz redaktor naczelny „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”.

 

Pobierz zeszyt w formacie PDF