Logo

Aktualny numer

84/2019

Kup teraz

O czasopiśmie

 

„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (SiDE) ukazują się od 1983 r. Powstały z inicjatywy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (przekształconego kilka lat później w Unię Chrześcijańsko-Społeczną). W czasopiśmie publikowane są artykuły, dokumenty, relacje i inne materiały związane z problematyką ekumeniczną. Na łamach periodyku publikowali i publikują jej najwybitniejsi znawcy z Polski i zagranicy. Dorobek czasopisma stanowi trwały wkład w polskojęzyczną refleksję ekumeniczną.

Dzieje SiDE dają się podzielić wyraźnie na dwa okresy. W okresie pierwszym, obejmującym lata 1983–1989, czasopismo było kwartalnikiem redagowanym przez kilkuosobowy zespół, w którego skład wchodzili katolicy, protestanci i prawosławni. Jego wydawcą był związany z ChSS Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”.

Przemiany polityczno-społeczne, zapoczątkowane w połowie 1989 r. i związane z wejściem Polski na drogę gospodarki rynkowej, sprawiły, że „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, podobnie jak dziesiątki innych czasopism, zawiesiły swoją działalność z przyczyn ekonomicznych. W międzyczasie przestał istnieć wydawca czasopisma – Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”. Po dwuletniej przerwie, w 1992 r., periodyk zaczął się znowu ukazywać, ale nie jako kwartalnik, lecz półrocznik. Przez rok rolę wydawcy pełniła Unia Chrześcijańsko-Społeczna, w 1993 r. zadanie to przejęła nowo utworzona Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”.

W 2019 r. wydawcą „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” została Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, uczelnia kształcąca w ramach studiów teologicznych przyszłych duchownych i innych pracowników dla Kościoła prawosławnego, Kościołów starokatolickich i protestanckich. Taki wydawca jest gwarantem, że na łamach periodyku publikowane będą studia i dokumenty o dużym znaczeniu dla dialogu ekumenicznego. Czasopismo ukazuje się obecnie jako rocznik.

Na niniejszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie zeszyty „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” w plikach PDF, spisy treści poszczególnych zeszytów, bibliografię czasopisma, zawierającą wykaz wszystkich publikowanych tekstów uporządkowanych tematycznie, a także najważniejsze informacje o czasopiśmie i jego dystrybucji oraz kontakt do redakcji.

 

Redaktorzy naczelni SiDE:

 

Rada Naukowa czasopisma: